Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Informacja o przygotowaniu wstępnej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania „Osiedle Witosa” dla terenu położonego w Radomyślu Wielkim (obręb Wólka Dulecka) oraz w miejscowości Zdziarzec.

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje, że  przygotowana została wstępna koncepcja miejscowego planu zagospodarowania „Osiedle Witosa” dla terenu położonego w Radomyślu Wielkim (obręb Wólka Dulecka) oraz w miejscowości Zdziarzec : Koncepcja Osiedle Witosa, Objaśnienia

Ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wszelkie wnioski oraz uwagi do powyższej koncepcji proszę kierować do dnia 17.11.2020 r. drogą pocztową, poprzez e-PUAP z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do Urzędu, drogą mailową pod adresem: sekretariat@radomyslwielki.pl lub poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej w pobliżu wejścia do urzędu.

                                                                                                               Sekretarz Gminy

                                                                                                              mgr Maria Należna

3 listopada 2020