INFORMACJA

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim w związku z zakończonym projektem „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki” na podstawie Interpretacji Indywidualnej Krajowej Informacji Skarbowej  w Bielsko-Białej informuje mieszkańców gminy Radomyśl Wielki, że aby otrzymać fakturę z tytułu dokonanej wpłaty wkładu własnego na OZE należy złożyć wniosek do tut. urzędu, podając w nim dane wnioskodawcy, nr telefonu do kontaktu oraz rodzaj instalacji zamontowanej.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: 146807057

3 listopada 2020