OGŁOSZENIE

Przypomina się wszystkim mieszkańcom Gminy Radomyśl Wielki o zbliżającym się terminie płatności IV raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego.

Zapłaty należy dokonać do 16 listopada 2020r.

Wpłat podatku można dokonać w banku, placówce pocztowej lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu podatnikowi.

Zapłaty z tytuły dzierżawy prosimy dokonywać na wskazany rachunek bankowy Gminy Radomyśl Wielki

87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

13 listopada 2020