Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Informacja o przygotowaniu drugiej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania „Osiedle Witosa” dla terenu położonego w Radomyślu Wielkim (obręb Wólka Dulecka) oraz w miejscowości Zdziarzec.

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje, że po przeanalizowaniu złożonych wniosków przygotowana została 2-ga koncepcja miejscowego planu zagospodarowania „Osiedle Witosa” dla terenu położonego w Radomyślu Wielkim (obręb Wólka Dulecka) oraz w miejscowości Zdziarzec. : Koncepcja nr 2, Objaśnienia

                                                                                                               

                                                                                                                Sekretarz Gminy

                                                                                                              mgr Maria Należna

11 grudnia 2020