Projekt „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim”

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. od 01.07.2019 r. pełni rolę Operatora dla Subregionu Tarnobrzeskiego w ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w ramach projektu – „Twój kierunek rozwoju-Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim”.

Baner - fundusze europejskie

Celem realizacji projektu jest objęcie wsparciem finansowym (do 80%) przedsiębiorstw subregionu tarnobrzeskiego, które deklarują potrzebę podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.

W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych Województwa Podkarpackiego przewiduje się realizację wsparcia dla mikro (w tym osób samozatrudnionych), małych i średnich firm (MŚP) i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zapraszamy do kontaktu i współpracy przedsiębiorstwa, które mają siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności  na terenie: powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

 

Dotacje na szkolenia pracowników i właścicieli przedsiębiorstw

Projekt „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu tarnobrzeskiego”

W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu  tarnobrzeskiego (powiaty: mielecki, kolbuszowski, tarnobrzeski, stalowowolski i niżański) mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:

  • Wybrać szkolenie na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  • Złożyć do ARR MARR S.A. formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie
  • Podpisać umowę  wsparcia-promesy o dotację z MARR S.A.
  • Zapisać się na szkolenie i wziąć w nim udział
  • Złożyć dokumenty rozliczeniowe do MARR S.A.

Doradcy MARR S.A. pomogą bezpłatnie wypełnić dokumenty zgłoszeniowe

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych projektem zapraszamy do siedziby ARR MARR S.A. ul. Chopina 18, Mielec

Więcej informacji o naborze na stronie https://www.marr.com.pl/BUR1.html

 

Plakat informacjny - Baza Usług Rozwojowych

21 stycznia 2021