Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2021 r.

odnośnie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla projektu dokumentu pod nazwą „Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030”
1 lutego 2021