Do dnia 29 marca ARiMR przyjmuje wnioski rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przez ASF

Wsparcie dotyczy rolników, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń.

W związku z otrzymaniem pisma Głównego Lekarza Weterynarii ( w nawiązaniu do pisma ARiMR) na temat tzw. Poddziałania 5.1. "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" Powiatowy lekarz Weterynarii w Mielcu informuje, że do dnia 29 marca ARiMR przyjmuje wnioski rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przez ASF. Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Wsparcie dotyczy rolników, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń.

Wnioski można również składać przez platformę ePUAP.  Więcej infomacji można uzyskać pod nr infolinii 800 38 00 84 lub na stronie internetowej ARiMR.

26 marca 2021