Informacje dotyczące możliwości uzyskania pożyczki - wsparcia finansowego dla rolników indywidualnych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
28 kwietnia 2021