Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na kursy i szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników MŚP”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na kursy i szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników MŚP”.

Webinarium odbędzie się 17 czerwca 2021 r. od godz. 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.mielec@podkarpackie.pl 
i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca 2021 r. do godz. 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (17 czerwca 2021 r.). 
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.
Webinarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
z subregionu tarnobrzeskiego (powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski), którzy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na szkolenia pracowników w ramach projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych
w subregionie tarnobrzeskim" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

Program webinarium:

  1. Powitanie uczestników, przedstawienie tematyki webinarium.
  2. Kto może uzyskać dofinansowanie?
  3. Wysokość wsparcia.
  4. Etapy ubiegania się o dofinansowanie.
  5. Nabór wniosków.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu
ul. Kościuszki 7 , 39-300 Mielec
tel.: 798 771 414, 798 771 650
e-mail lpi.mielec@podkarpackie.pl

8 czerwca 2021