Informujemy że trwa nabór na granty Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”

Do zdobycia wsparcie finansowe na organizację wypoczynku dla dzieci. Wnioski o grant mogą składać organizacje z całej Polski, które chcą wpierać dzieci i młodzież w aktywnym spędzeniu czasu podczas wakacji i przygotują najciekawsze pomysły. Kluczowe jest, aby młodzi uczestnicy mogli wziąć w nich udział bezpłatnie

Do udziału w Programie zaproszone są szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze. 

Działania opisane we wnioskach powinny zawierać ofertę aktywności sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży na czas wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpień 2021 r. Wysokość jednego grantu może sięgać do 5 000 zł brutto. 

Wnioski o grant można składać do 21 czerwca 2021 roku.

Szczegóły w linku poniżej:

https://fundacjapfr.pl/aktualnosci-fundacja/rusza-program-grantowy-fundacji-pfr-wakacyjna-aktywakcja-do-zdobycia-wsparcie-finansowe-na-organizacje-wypoczynku-dla-dzieci.html

9 czerwca 2021