Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu.

O zmianie mapy obszarów objętych ograniczeniami w związku z chorobą Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

W związku ze stwierdzeniem ognisk ASF u świń w powiecie mieleckim ( miejscowości Książnice i Zaborcze) zmieniła się mapa obszarów objętych ograniczeniami I ( niebieski), II (różowy) oraz III ( czerwony)

Informuję że weszło w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1090 z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

- w obszarze objętym  ograniczeniami III ( obszar czerwony ) znalazły się :

gminy Przecław, Mielec z miastem Mielec, część gminy Radomyśl Wielki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki – Zdziarzec – Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy, część gminy Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami 1106 R oraz nr 984, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południowej granicy gminy w powiecie mieleckim,

- w obszarze objętym  ograniczeniami II ( obszar różowy ) znalazły się :

Gminy -  część gminy Czermin położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy część gminy Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami 1106 R oraz nr 984, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południowej granicy gminy w powiecie mieleckim,

pozostały obszar znajduje się w obszarze niebieskim ( I )

link do aktualnej mapy na stronie Głównego Lekarz Weterynarii :

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu oraz na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

6 lipca 2021