Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Partyni, że w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 19.30 w Szkole Podstawowej odbędzie się zebranie wiejskie.

Przewidziany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Dokonanie zmiany zadań realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok Sołectwa Partynia.
  3. Dyskusja i sprawy bieżące.

Sołtys Marek Kulpa

* w przypadku mniejszej liczby obecnych niż 1/10 uprawnionych do głosowania, ogłasza się drugi termin w tym samym dniu pół godziny później bez względu na ilość uczestników zebrania.

UCZESTNICY ZEBRANIA SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAKRYCIA UST I NOSA ZA POMOCA MASECZKI

8 lipca 2021