Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Zaproszenie dla mieszkańców miasta i gminy Radomyśl Wielki na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich

w budynku Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim


 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Radomyśl Wielki (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać


23 lipca (piątek) w godzinach od 11:30 do 14:00

 

Budynek „ SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim (sala narad)

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
tel.: 798 771 414, 798 771 650

 

zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

13 lipca 2021