Rozporządzenie nr 3/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu informuje, że zostało ogłoszone w Dz. Urz. rozporządzenie PLW w Mielcu Nr 3/2021 zmieniające rozporządzenie o zwalczaniu ASF na terenie pow. mieleckiego, w którym zmieniono obszar zapowietrzony i zagrożony na terenie powiatu.

16 lipca 2021