List od Prezesa Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego

O raporcie dotyczącym popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych.

Polska fundacja przemysłu kosmicznego list

19 lipca 2021