Informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że w dniach od: 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Niezbędnym załącznikiem wniosku są faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 lipca 2021r.

Wypełniony  wniosek wraz z załącznikami  można złożyć w następujący sposób:

  1. Osobiście w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim pokój nr 9

 ( parter)  

  1. Do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim- wyłącznie w godzinach pracy Urzędu

  2. Za pośrednictwem operatora pocztowego

  3. Za pośrednictwem drogi elektronicznej ( ePUAP)   

 

 

Wszystkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod numerem telefonu 14 680 70 59 w godzinach pracy Urzędu .

Druki wniosku oraz załączników są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim oraz na stronie internetowej Urzędu.


 

Dokumenty do pobrania:

20 lipca 2021