Konkursy dla dzieci, rolników, ratowników i strażaków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła trzy konkursy skierowane do dzieci, rolników, ratowników i strażaków z obszarów wiejskich.

Obecnie ARiMR przeprowadza trzy konkursy:

1. skierowany jest do polskich rolników pn. „Nowoczesna polska wieś” (konkurs fotograficzny)
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html
Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2021r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 12 października br.

2. przeznaczony jest dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” (proekologiczny konkurs fotograficzny) https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html
Termin nadsyłania prac upływa 16 sierpnia br. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 31 sierpnia br.

3. skierowany do ratowników medycznych i strażaków z obszarów wiejskich pt.: „Akcja reanimacja i moc ratowania” https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia br. , 11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy, ogłoszone zostaną wyniki.

Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostaną drobnymi upominkami, a laureaci I, II i III miejsca wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

27 lipca 2021