Niedostępność usług związanych z dowodami osobistymi

Niedostępność usług związanych z dowodami osobistymi w dniu 5 listopada 2021 roku

Informujemy, że w dniu 5 listopada 2021 roku od godziny 12:00 dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych będzie całkowicie zablokowany w związku z wdrożeniem z dniem 7 listopada 2021 roku rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców
W związku z powyższym przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych w dniu 5 listopada 2021 roku od godziny 12:00 będzie niemożliwe .

4 listopada 2021