Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Informacja o przygotowaniu wstępnej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania „Podborze – Tereny Przemysłowe” dla terenu położonego w miejscowości Podborze ( przy drodze wojewódzkiej nr 984)

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje, że przygotowana została wstępna koncepcja miejscowego planu zagospodarowania „Podborze – Tereny Przemysłowe” dla terenu położonego w miejscowości Podborze ( przy drodze wojewódzkiej nr 984) : Koncepcja "Podborze - Tereny Przemysłowe"

Wszelkie wnioski oraz uwagi do powyższej koncepcji proszę kierować do dnia 7.12.2021 r. drogą pocztową, poprzez e-PUAP z wykorzystaniem formularza pismo ogólnego do Urzędu, drogą mailową pod adresem: sekretariat@radomyslwielki.pl

         

Sekretarz Gminy

mgr Maria Należna

23 listopada 2021