Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Informacja o przygotowaniu wstępnej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania „Partynia – Tereny Przemysłowe” dla terenu położonego w miejscowości Partynia.

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje, że przygotowana została wstępna koncepcja miejscowego planu zagospodarowania „Partynia – Tereny Przemysłowe” dla terenu położonego w miejscowości Partynia: Koncepcja "Partynia - Tereny Przemysłowe"

Wszelkie wnioski oraz uwagi do powyższej koncepcji proszę kierować do dnia 8.12.2021 r. drogą pocztową, poprzez e-PUAP z wykorzystaniem formularza pismo ogólnego do Urzędu, drogą mailową pod adresem: sekretariat@radomyslwielki.pl

         

Sekretarz Gminy

mgr Maria Należna

24 listopada 2021