I N F O R M A C J A

O wyniku przeprowadzonego pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 15 października 2021 r.

                                                                                          Radomyśl Wielki, dnia 22.10.2021 r.

I N F O R M A C J A

o wyniku przeprowadzonego pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, w dniu 15 października 2021 r. na Sali Narad Rady Miejskiej mieszczącej się w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żarówka, oznaczonej jako działka  nr 453/3 o  pow. 0,1020 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00057353/8.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żarówka oznaczonej jako działka nr 453/3 o  pow. 0,1020 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00057353/8, odbył się w dniu 15 października 2021 r.

Wadium wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono  1 oferenta . Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza nieruchomości -  16.500,00 zł 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: - 16.670,00 zł

Nabywcy nieruchomości: -     Barbara i Jacek Moskalczyk

 

W związku z powyższym przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zakończył się wynikiem pozytywnym.

22 października 2021