I N F O R M A C J A

O wyniku przeprowadzonego pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 15 października 2021 r.

Radomyśl Wielki, dnia 22.10.2021 r.

I N F O R M A C J A

o wyniku przeprowadzonego pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, w dniu 15 października 2021 r. na Sali Narad Rady Miejskiej mieszczącej się w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żarówka, oznaczonej jako działka  nr 453/2 o  pow. 0,0904 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00057353/8.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żarówka oznaczonej jako działka nr 453/2 o  pow. 0,0904 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00057353/8, odbył się w dniu 15 października 2021 r.

Wadium wpłaciło 0 oferentów.

Do przetargu dopuszczono  0 oferentów . Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza nieruchomości -  17.000,00 zł 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: -         -

Nabywcy nieruchomości: -      -

 

W związku z powyższym przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

22 października 2021