Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE Nr 05/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 stycznia 2022 roku
w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki na rok szkolny 2022/23 - kliknij tutaj.

ZARZĄDZENIE Nr 06/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 stycznia 2022 roku
w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki na rok szkolny 2022/23 - kliknij tutaj.

 

18 stycznia 2022