Informacja o przyjmowaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że w dniach od: 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej.

Niezbędnym załącznikiem wniosku są faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wypełniony  wniosek wraz z załącznikami  można złożyć w następujący sposób:

  1. Do skrzynki znajdującej się przy  wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim- wyłącznie w godzinach pracy Urzędu
  2. W przypadku trudności w wypełnieniu wniosku- osobiście w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim pokój nr  9 (parter)  
  3. Za pośrednictwem operatora pocztowego
  4. Za pośrednictwem drogi elektronicznej ( ePUAP)   

W związku z pandemią COVID-19 dla usprawnienia oraz w trosce o bezpieczeństwo i komfort rolników należy w miarę możliwości wcześniej wypełnić wniosek i przestrzegać poniższych terminów składania wniosków:

  • poniedziałki - Dulcza Wielka, Pień;
  • wtorki - Ruda, Zgórsko;
  • środy - Dąbrówka Wisłocka, Zdziarzec, Dąbie;
  • czwartki - Podborze, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki;
  • piątki - Żarówka, Janowiec, Partynia.

Zaleca się ograniczenie bezpośrednich kontaktów przy składaniu wniosków wykorzystując inne dostępne sposoby skłania wniosku.

Wszystkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod numerem telefonu 14 680 70 59 w godzinach pracy Urzędu.

Druki wniosku oraz załączników są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim oraz na stronie internetowej Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej

Oświadczenie o użytkowaniu (dzierżawie) gruntów

27 stycznia 2022