Informacja o projekcie ROWES

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania Wniosków na wsparcie pomostowe w formie finansowej w ramach projektu „ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I i II”

W projekcie ROWES można ubiegać się o wsparcie nawet do 366 200 zł na utworzenie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

UWAGA!

Wypłata liczby transz wsparcia pomostowego jest uzależniona od daty zatrudnienia osoby w PS oraz od terminu zakończenia realizacji projektu.

Pobierz ogłoszenie o naborze dla:

  • dla subregionu I (powiat rzeszowski, kolbuszowski, niżański, stalowowolski, miasto Rzeszów)

Ogłoszenie – Nabór wniosków – subregion I

  • dla subregionu II (powiat strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg)

Ogłoszenie – Nabór wniosków – subregion II

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://wsparcie.es/

Pobierz ulotę

Ulotka o projekcie ROWES

10 lutego 2022