Dotacja do przyłączy kanalizacyjnych

W 2022 roku ponownie zostały zagwarantowane środki w budżecie  Gminy Radomyśl Wielki na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych  do nieruchomości w kwocie 100 000 zł dla mieszkańców zgodnie z uchwałą nr VI/45/19  Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2019r z poźń. zm.. Wnioski należy składać wraz z kompletem załączników zgodnie w/w uchwałą  do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do wyczerpania środków pieniężnych. Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel 14 680 89 16.

 

  1. Wniosek oraz inne informacje dostepne są pod adresem: https://radomyslwielki.pl/obsluga-interesantow/ochrona-srodowiska/dotacja-do-przylaczy-kanalizacyjnych.html
  2. Obowiązek informacyjny
7 marca 2022