"Ciepłe Mieszkanie" - nowy program dla budynków wielorodzinnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zawiadamia, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiony nowy program pod nazwą: „Ciepłe mieszkanie”

To kolejny program finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy współpracy z gminami.

Beneficjentem Programu będzie gmina, a beneficjentem końcowym osoba fizyczna spełniająca warunki programu.

Program będzie realizowany w latach 2022 - 2026, przy czym:

 1. zobowiązania podejmowane będą do 30.06.2024 r. (podpisywanie przez WFOŚiGW w Rzeszowie umów z gminami);
 2. środki wydatkowane będą przez WFOŚiGW w Rzeszowie do 30.06.2026 r.

Termin, sposób składania i rozpatrywania wniosków składanych przez gminy określone będą w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które będą zamieszczone na stronie internetowej Funduszu.

Głównym celem Programu będzie wspieranie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, które mogą być zastąpione przez:

 • pompy ciepła;
 • kotły gazowe;
 • kotły na pellet drzewny;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku (np. sieci ciepłowniczej).

Dodatkowo wspierane będą przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej lokali mieszkalnych:

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wentylacja mechaniczna;
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);
 • dokumentacja projektowa.

Niniejsza wiadomość e-mailowa ma charakter informacyjny. W związku z powyższym, jeżeli wyrażacie Państwo zainteresowanie udziałem w Programie, prosimy o podanie orientacyjnej liczby budynków wielorodzinnych (w tym ilość lokali mieszkalnych) na terenie Państwa Gminy, w których istnieje potrzeba wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej lokali mieszkalnych.

Powyższe dane pozwolą nam oszacować wskaźnik osiągnięcia celu programu na terenie województwa podkarpackiego.

Informację prosimy przesłać do 15.04.2022 r. na adres: doradztwo@wfosigw.rzeszow.pl

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 887 447 729.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zespół Doradców Energetycznych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

28 marca 2022