Pakiet na start dla MŁODYCH 2

Uprzejmie informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu realizuje projekt „Pakiet na start dla MŁODYCH 2” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy:

• w wieku 18-29 lat,

• mieszkających lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego,

• które nie prowadziły działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu.

Minimum 50 % Uczestników Projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie miast średnich lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – punkty premiujące na etapie oceny merytorycznej.

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 r. – 30.06.2023 r.

• Nabór Formularzy rekrutacyjnych: 28.03.2022 r. do 14.04.2022 r. 

Odnośnik do informacji:

Pakiet na start dla MŁODYCH 2

4 kwietnia 2022