Projekt stażowy "(Re)start zawodowy II"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

EFS_3_logotypy_mono

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „(Re)start zawodowy II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób bezrobotnych.  

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

- kobiety i mężczyzn w wieku – 30 lat i więcej 

- zamieszkujące  na terenie województwa podkarpackiego

- niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bierne zawodowo

- posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (do poziomu ISCED 3)

- nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

W ramach projektu oferujemy: 

- indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, w tym opracowanie IPD

- grupowe poradnictwo zawodowe,

- szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne

- 5 miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym,

- wsparcie pośrednika pracy

Dodatkowo zapewniamy:

- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i kompetencyjnych,

- zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi,

- zwrot kosztów dojazdu

- materiały szkoleniowe

- catering 

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.


 

Biuro projektu:

,,(Re)start zawodowy II”

ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów

restartzawodowy2@gmail.com

tel. 883 004 112

8 kwietnia 2022