Dotacje na nową działalność gospodarczą w ramach projektu „Młodzi samodzielni”

nabór wniosków o dofinansowanie nowej działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r. życia

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  1. w wieku 18 - 29 lat (włącznie),
  2. mieszkające bądź uczące się (zaocznie) na terenie woj. podkarpackiego,
  3. bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

Kandydaci muszą spełniać łącznie powyższe kryteria.

Wsparcie finansowe wynosi blisko 40 tys. zł (23.050 zł dotacja na uruchomienie działalności oraz 16.800 zł wsparcie pomostowe)

Wsparcie merytoryczne obejmuje doradztwo oraz szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty zgłoszeniowe zamieszczone są na stronach internetowych:

www.mlodzisamodzielni.pl

www.caritas.przemyska.pl/ms-o-projekcie/

22 kwietnia 2022