Projekt Młodzi Przedsiębiorcy z POWERem

Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w dniu 04.05.2022 r. rozpoczęło nabór – rekrutację do projektu Młodzi Przedsiębiorcy z POWERem

Do projektu zapraszamy:
Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego w wieku 18-29 lat, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  • zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

  • Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
  • Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
  • Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 350,00 PLN netto/mc przyznawane na okres 6 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

  • Ubezpieczenie NNW
  • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
  • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
  • Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.trampolinakariery.pl w zakładce projektowej „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”

Ulotka dotycząca projektu Młodzi Przedsiębiorcy z POWERem

10 maja 2022