Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Radomyśl Wielki (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 20 maja (piątek) w godzinach od 11:30 do 14:00 budynek Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”, ul. Rynek 29, 39-310 Radomyśl Wielki

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Serdecznie zapraszamy!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
tel.: 798 771 414,  798 771 650

zapytaj@podkarpackie.pl
www.fundusze.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

12 maja 2022