Projekt pt. "GWIAZDY KARIERY" skierowany do kobiet powyżej 30 roku życia

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
 • projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-30.06.2023.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Projekt "GWIAZDY KARIERY" jest skierowany do kobiet, które są:

 • w wieku 30 lat i więcej
 • bezrobotne lub bierne zawodowo
 • zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
 • nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze  środków EFS

W ramach projektu oferujemy:

 • 5-miesięczne staże zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • szkolenia kompetencyjne
 • spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Dodatkowo zapewniamy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, catering.

Biuro Projektu "GWIAZDY KARIERY"

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro), 35-001 Rzeszów

tel. 507 867 909

e mail: gk@hogpolska.com

13 maja 2022