Zawiadomienie Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. z siedzibą w Dębicy

o czasowych 2-godzinnych zamknięciach drogi powiatowej 1179R w miejscowości Dulcza Wielka w terminie od dnia 24.052022 do dnia 31.05.2022 roku


Pismo w sprawie czasowego zamknięcia dróg w Dulczy Wielkiej

Mapa objazdów w związku z czasowym zamknięciem drogi powiatowej w Dulczy Wielkiej

23 maja 2022