Rekrutacja do projektu "MÓJ CEL-MOJA FIRMA"

9 czerwca rozpoczyna się rekrutacja do projektu "MÓJ CEL-MOJA FIRMA" realizowanego przez Stowarzyszenie Wspólny Cel.

Do projektu zaproszone są:
Osoby bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku do 30 lat, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

 • osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby w wieku 18-29 lat,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)

W ramach projektu oferowane jest:

 • Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
 • Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
 • Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 300,00 PLN netto/mc przyznawane na okres 6 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
 • Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.wspolnycel.info w zakładce projektowej „Mój Cel – Moja Firma”.

2 czerwca 2022