Informacja Prezesa ARIMR o naborze wniosków w ramach poddziałania 5.1 i 6.4

W dniu 29 czerwca 2022 r. ukazały się ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy

W dniu 29 czerwca 2022 r.  ukazały się ogłoszenia  Prezesa ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu:

  • „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”: 7 lipca - 19 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie 6.4

  • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”: 7 lipca – 2 września 2022 r.

Ogłoszenie 5.1

19 lipca 2022