Informacja o przyjmowaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że w dniach od: 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Niezbędnym załącznikiem wniosku są faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2022r. do dnia 31 lipca 2022r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypełniony  wniosek wraz z załącznikami  można złożyć w następujący sposób:

  1. Osobiście w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim   
  2. Za pośrednictwem operatora pocztowego
  3. Za pośrednictwem drogi elektronicznej ( ePUAP)   

Wszelkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać pod numerem telefonu 14 680 70 59 w godzinach pracy Urzędu .

Druki wniosku oraz załączników są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim oraz na stronie internetowej Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

1 sierpnia 2022