Od 22.08.2022 Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego na terenie Gminy Radomyśl Wielki realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 32 w związku z ustawą o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy od 22 sierpnia 2022 r.

- poniedziałek 8.00 - 16.00

- wtorek-piątek 7.30 - 15.30

budynek główny GOPS Radomyśl Wielki, Rynek 32


Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje:
  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe,

Źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym musi być zasilane paliwami stałymi. Do paliw stałych zalicza się:

  • węgiel kamienny
  • brykiet/pelet (zawierające przynajmniej 85% węgla kamiennego).

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały wcześniej ze wsparcia jakie oferowała ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie niektórych paliw stałych (Dz. U. poz 1477), czyli zakupu węgla o cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Kwota dodatku węglowego wynosi 3000 zł i jest przyznawana jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony po wyznaczonym terminie, wniosek pozostanie nierozpatrzony.

Wniosek można złożyć osobiście w GOPS Radomyśl Wielki, ul. Rynek 32 lub elektronicznie przez platformę e-PUAP (podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym - Link do strony umożliwiającej podpisanie profilem zaufanym dokumentu: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)

Wzór wniosku:

Wniosek o dodatek węglowy

18 sierpnia 2022