Laptopy dla dzieci z rodzin pegeerowskich do odbioru

Informujemy beneficjentów Programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, że laptopy będą wydawane w budynku Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim (ul. Klonowa 2) w dniach od 22 do 25 sierpnia 2022 r. (poniedziałek – czwartek) w godzinach 14.00 – 18.00.

Odbioru sprzętu może dokonać wyłącznie Wnioskodawca, po okazaniu Dowodu osobistego.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Radomyśl Wielki

 

22 sierpnia 2022