Informacja o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej 1179R w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka

podczas prowadzenia robót bitumicznych

Aktualizacja z dnia 28 września: Wykonawca zawiadamia, że zamknięcie drogi w miejscowości Dulcza Wielka ulega przedłużeniu do dnia 8 pażdziernika 2022 roku.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zamknięcie drogi w miejscowości Dulcza Wielka zostaje przedłużone do dnia 29 września 2022 roku do godz. 18:00

Droga będzie całkowicie zamknięta w godzinach od 7:30 do 18:00 z wyłączeniem niedziel.

Objazd zgodnie z przedstawionymi schematami.

  • w miejscowości Dulcza Wielka w dniach od 22 września do 27 września 2022 roku

schemat objazdów Dulcza Wielka od 22 września do 27 września 2022 roku

  • w miejscowości Żarówka od 28 września do 10 października 2022 roku

schemat objazdów Żarówka od 28 września do 10 października 2022 roku

Osoba do kontaktu: Kierownik Budowy - Kamil Porębski, tel. 600 890 255.

 

28 września 2022