Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu w dniu 22.08.2022 r. wprowadza projekt czasowej organizacji ruchu

zamknięcie drogi w związku z zabezpieczeniem osuwiska na dr. pow. Nr 1165R relacji Wadowice G. - Zgórsko w m. Zgórsko

Zamknięcie drogi jest podyktowana troską o bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz sytuacją związaną z posiadaną ekspertyzą techniczną aktywnego osuwiska i decyzją Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego w Mielcu, nakazującego natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości na w/w odcinku.

23 września 2022