Powiadomienie o zamknięciu drogi w m. Żarówka

w związku z zadaniem „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R w km 0+000 - 3+590 i km 6+904 -10+232,00 w m. Dulcza Wielka i Żarówka w gm. Radomyśl Wielki z przebudową mostu na potoku Jamnica"

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. z siedzibą w Dębicy jako Wykonawca w/w zadania zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 1 179R podczas prowadzenia robót bitumicznych w miejscowości Żarówka w terminie: - od dnia 07.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. w godz. 7:00 -17:00, z wyłączeniem niedziel. Objazd zgodnie z załączonym schematem.

Osoba do kontaktu: Kierownik Budowy - Kamil Porębski, tel. 600 890 255.

Schemat objazdu w miejscowości Żarówka w dniach od 7 do 30 listopada 2022 roku

28 października 2022