Informacja

o zmianie godzin oświetlenia drogowego

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, informuje mieszkańców, że z dniem 02.11.2022  oświetlenie drogowe na terenie Gminy Radomyśl Wielki,  będzie świeciło do godziny 22:00, natomiast Rynek w Radomyślu Wielkim, będzie oświetlony do godziny 24:00. Powyższe ograniczenia są konieczne  z powodu wykazania oszczędności, do których gmina została zobligowana. Podobne oszczędności wprowadzono również w innych gminach Powiatu Mieleckiego.

31 października 2022