Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że Gmina przystąpiła do programu rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Składanie wniosków na węgiel odbywać się będzie w  dniach 7- 21 listopada 2022r. na piśmie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim  na parterze w  godzinach urzędowania  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W sprzedaży będzie oferowany węgiel pochodzący również z importu.

Gmina nie ma wpływu na jakość węgla.

W chwili obecnej Gmina prowadzi rozmowy z firmami z terenu Gminy Radomyśl Wielki, które miałyby się zająć dystrybucją węgla w jej imieniu. O wyborze firm, które zajmą się dystrybucją węgla mieszkańcy Gminy Radomyśl Wielki zostaną poinformowani w kolejnym komunikacie.

Od dnia 7 listopada 2022 roku obowiązuje nowa wersja wniosku. Wnioski złożone według opublikowanego wcześniej wzoru również będą uznane - nie ma potrzeby składania wniosku według nowego wzoru.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (docx) - nowa wersja wniosku - 07.11.2022 r.
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (pdf) - nowa wersja wniosku - 07.11.2022 r.
4 listopada 2022