Informacja Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego S.A. w Dębicy

o przerwie w prowadzeniu robót w ciągu drogi powiatowej nr 1179R w miejscowości Dulcza Wielka od dnia 08.11.2022 r.

Roboty bitumiczne na w/w drodze powiatowej zostaną wznowione w dniu 16.11.2022 r. i będą prowadzone do dnia 30.11.2022 r. w godz. 7:00 - 17:00 z wyłączeniem niedziel.

 

8 listopada 2022