„Zarządzanie ryzykiem” – 1 grudnia rusza kolejny nabór wniosków

Drugi w tym roku nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” będzie prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano na to działanie ponad 108 mln euro.

Dofinansowanie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną. Muszą oni również posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą chów tych zwierząt. Ważne jest, aby rolnicy, którzy chcą ubiegać się o to wsparcie mieli zawartą umowę ubezpieczenia od ryzyka strat spowodowanych salmonellą.

Treść ogłoszenia

Informację w tym zakresie można również zaleźć pod linkiem: „Zarządzanie ryzykiem” – 1 grudnia rusza kolejny nabór wniosków - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

16 listopada 2022