Pomoc klęskowa dla rodzin

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZMIANAMI W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN.

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN
1.    Termin składania wniosków został wydłużony do 23 listopada 2022 r.
2.    Wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Kopie faktur należy złożyć najpóźniej do 23 listopada.

Szczegółowe informacje można znależć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomoc klęskowa dla rodzin

pomoc klęskowa dla rodzin plakat

16 listopada 2022