Informcje Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego S. A. z siedzibą w Dębicy

dotyczące przebudowy drogi powiatowej m. Dulcza Wielka i Żarówka z przebudową mostu na potoku Jamnica

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. z siedzibą w Dębicy jako Wykonawca w/w zadania informuje, iż obecnie roboty drogowe w ciągu drogi powiatowej nr 1 179R w miejscowości Dulcza Wielka nie są wykonywane w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wznowienie robót nastąpi od dnia 01.12.2022 r. i będą prowadzone do dnia 17.12.2022 r. w godz. 7:00 - 17:00 z wyłączeniem niedziel.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. z siedzibą w Dębicy jako Wykonawca w/w zadania informuje o przedłużeniu prowadzenia robót bitumicznych w ciągu drogi powiatowej nr 1 179R w miejscowości Żarówka do dnia 10.12.2022 r., z wyłączeniem niedziel. Roboty będą prowadzone w godz. 7:00 - 17:00.

24 listopada 2022