Informacja o naborze wniosków w programie „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”

Wsparcie będzie dotyczyło nowego obszaru F – „Zielona energia w gospodarstwie”.

Informacja o naborze wniosków w programie „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”  - ulotka strona 1

Informacja o naborze wniosków w programie „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”  - ulotka strona 2

12 grudnia 2022