Radomyski rynek w działaniach priorytetowych policji

Komisariat Policji w Radomyślu Wielkim informuje o realizacji „Planu działania priorytetowego" na terenie dzielnicy nr I w rejonie „skweru przy ul. Rynek".

INFORMACJA

KOMISARIAT POLICJI W RADOMYŚLU WIELKIM INFORMUJE O REALIZACJI

 "PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO" NA TERENIE DZIELNICY NR I

Planem działania priorytetowego w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku objęty został:

 REJON "SKWERU PRZY UL. RYNEK"

1. CHARAKTERYSTYKA ZDIAGNOZOWANEGO ZAGROŻENIA:

Na podstawie przeprowadzonej analizy interwencji odnotowanych w SWD,  zgłoszeń do Karty Zadań Doraźnych oraz konsultacji społecznych z mieszkańcami podległego rejonu służbowego zdiagnozowano oraz w trakcie pełnienia służby dzielnicowego zdiagnozowano, iż najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa jest gromadzenie się osób, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie i niszczenie mienia na terenie skweru przy ul. Rynek w miejscowości Radomyśl Wielki. W toku przeprowadzonych konsultacji ustalono, że zagrożenie to związane jest ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol i stanowi demoralizację oraz bezpośrednie zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększa prawdopodobieństwo popełniania przestępstw i wykroczeń. Problem ten w znacznym stopniu nasilony jest w godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych.

2. ZAKŁADANY CEL DO OSIĄGNIĘCIA:

Działania mają na celu ograniczenie zagrożenia wynikającego z zachowania osób będących pod wpływem działania alkoholu, co przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństawa wśród mieszkańców miejscowości Radomyśl Wielki.

PLAN REALIZUJĄ FUNKCJONARIUSZE POLICJI Z KOMISARIATU POLICJI W RADOMYŚLU WIELKIM       

Sporządził:

dzielnicowy asp. Stalmach Przemysław

tel.kont. 572-908-622

www.dzielnicowy.radomysl-wielki1@rz.policja.gov.pl

14 grudnia 2022